Ви тут: Головна Експозиції: Віртуальні виставки (поновлено) Іконопис Чигиринщини. Ікони «Христос Вседержитель» у фондовій збірці НІКЗ «Чигирин»
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

bogdan

Іконопис Чигиринщини. Ікони «Христос Вседержитель» у фондовій збірці НІКЗ «Чигирин»

e-mail Друк

Спас Вседержитель або Пантократор (з грецької – всевластний, «Властитель всього», «Правитель світу») є центральним образом в іконографії Христа, який представляє Його як Небесного Царя та Суддю. Образ Христа Вседержителя широко використовується в одиночних іконах, в складі деісусних композицій, в іконостасах, настінних розписах та ін. Цей образ традиційно займає простір центрального купола православного храму.

Термін «Вседержитель» виникає ще в ранньохристиянському суспільстві та зустрічається і в Старому, і в Новому Заповіті. Епітет «Вседержитель» виражає догмат Боговтілення: титул Вседержителя в повній мірі відноситься як до Божественної, так і до людської природи Спасителя, він розуміється в змісті всемогутності, тобто можливості створити абсолютно все, що є одною з прерогатив Бога.

Так І.О. Припачкін в своїй книзі «Иконография Господа Иисуса Христа» підкреслює, що даний образ виражає ідею панування Боголюдини Христа над творінням. Титул «Вседержитель» підкреслює в першу чергу Божественну природу Христа, але одночасно відноситься і до Його людської природи, Він також Вседержитель як людина. Як Бог, що створив світ, - Він спочатку є Господь всього, Вседержитель. Як людина, Він стає Вседержителем здійснивши друге творіння, тобто коли спокутує хрестною жертвою гріхи людства, оновлює людську природу і прославляє її в Своїй Особі. Людяність Христа не тільки не зменшує влади Його Божества як Вседержителя, але, таємниче поєднуючись з Ним в Його Особі, сама підвищується і отримує владу.

В християнському мистецтві образ Христа Пантократора з’являється у Візантії ІV –VІ століттях. Образ Ісуса Христа складався і по переказам, і по безпосереднім одкровенням, і чудесним чином. Всі ці джерела досить однаково зображують лик Спасителя, хоч і з різною повнотою опису: ранні – більш лаконічно, пізніші – більш детально.

В християнській літературі зустрічається кілька описів зовнішнього вигляду Христа, в цілому відтворюючи один і той самий основний тип. В живописі цей тип дещо видозмінювався згідно з розвитком іконографії і під впливом місцевих умов.

Вважається, що найбільш ранній опис належить проконсулу Іудеї Публію Лентулу, попереднику Понтія Пілата. В своєму листі римському сенату Лентул повідомляє про Ісуса Христа:

«Этот че­ло­век высок ро­стом, важен и имеет на­руж­ность, пол­ную до­сто­ин­ства, так что вну­ша­ет взи­ра­ю­щим на него в одно и то же время страх и лю­бовь. Во­ло­сы у него на го­ло­ве глад­кие, тем­но­ва­то­го цвета (каш­та­но­вые), па­да­ют с плеч пря­дя­ми и разде­лены про­бо­ром по­сре­ди, по обы­чаю на­зо­ре­ев. Лоб у него от­кры­тый и глад­кий, на лице нет пятен и мор­щин, цвет лица слег­ка крас­новатый. Бо­ро­да рыжая и гу­стая, не длин­ная, но раз­дво­ив­ша­я­ся. Глаза го­лу­бые и необык­но­вен­но бле­стя­щие. Стан его высок, руки прямы и длин­ны, плечи кра­си­вы. Речь его об­ду­ман­ная, вер­ная и сдер­жан­ная. Это пре­крас­ней­ший из земнородных».

Зразковим є опис, поданий у «Сказанні» монаха Єпіфанія, згідно якого Спаситель «был весьма прекрасен видом…, ростом же… шести полных фут, русыя имея волосы и не особенно густые, скорее напоминавшие колосья, брови же черные и не особенно густые, очи светлые и блестящие… красноокий, с долгим носом, с русою бородою, имея длинные волосы, ибо никогда бритва не коснулась главы Его, ни рука человечья, кроме Матери Его в детском Его возрасте, с легким склонением выи настолько, чтобы не вполне прямо держаться Ему во весь рост, пшеничного цвета тело, лицо не круглое, но как у Матери Его, слегка суживающееся к низу, слегка покрывающееся румянцем настолько, чтобы выказать благочестивый и разумный нрав и кроткий обычай и во всем безгневную бдагость, какую описало Слово незадолго в Его Матери, ибо во всем Он Ей уподоблялся и приравнивался».

Але ікони створювались не на основі літературних портретів, а на основі розробленого Церквою канонічного образу Спасителя. Говорячи про створення ідеальної ікони Христа, слід мати на увазі існування в давнину Його нерукотворного образу, з перенесенням якого з Едеси до Константинополя в середині Х століття церковне мистецтво отримало досконалий іконографічний зразок, на основі якого вже у ХІ столітті було розроблено суворий канон зображення Спасителя, який традиційне ікономалярство наслідує і сьогодні.

Згідно православному іконографічному канону, Ісус Христос зображується у вигляді чоловіка середнього віку, що відповідає п’ятій седьмиці (від 28 до 35 років) давньоруського обчислення людського життя. Волосся умовно русяве, не дуже густе, пишне, укладене один до одного ( на мові іконописців – «волосы разделаны»). Волосся пряме спочатку, дещо повите від вух ( так зване «назорейське»), дещо несиметрично падає за плечі, так що справа (рідше зліва) видніється прядка. Іноді волосся лежить космочками на плечах однією чи двома прядками з кожного боку чи звисає двома прядками спереду. Волосся обрамляє лик Спасителя правильним овалом.

Лик повторює обриси волосся, продовгуватий, овальний, до низу дещо завужений. Чоло високе, відкрите. Очі темні, великі; брови тонкі дугоподібні. Ніс тонкий, прямий, пропорційно довгий, з невеликою горбинкою. Вуста маленькі. З-під волосся видніються мочки вух. Вуса негусті, непишні, переходять в невелику, негусту, темну бороду, яка звужується донизу, іноді загострюючись, на кінці зазвичай розділена двома прямими чи трохи повитими прядками.

Обов’язковими атрибутами іконописного зображення Ісуса Христа є також чисельні написи та символічні зображення. Скорочене написання імені Ісус Христос, що складається з двох пар букв під титлами: ІС ХС.

Хрещатий німб («крестообразное простертие») нагадує про смерть Спасителя на хресті, яка спокутує гріхи всього людства; а число «4» є образом просторової повноти, чотирі кінці, які складають в пересіченні хрест, поеднують в ньому чотири сторони світу. Починаючи з ХІ століття, в трьох видимих сторонах хреста німба пишуться букви грецького алфавіту ώ (омега) – зліва «от», Ŏ (омікрон) – вгорі «он», N (ню) – справа «наш», що означає Сущий та підкреслює Божество Ісуса Христа ( в Росії букви грецького алфавіту замінили на кирилицю).

Канон чітко регламентує одяг Христа: нижній – хітон, верхній – гіматій. Хітон обов’язково царського пурпурного (або червоного) кольору, оздоблений символом царської гідності - клавом – золотою смугою на правому плечі. Колір хітону символізує також кровність жертви Христа, Його людську сутність. Гіматій зображується блакитним, що символізує Божественну природу Сина Божого. В окремих випадках допускається зображення одягу Христа в одному кольорі: золотому, жовтому чи білому. В іконописних зображеннях сюжетів Хрещення, Розп’яття, Зняття з хреста та Христос у гробі Спаситель зображується оголеним з пов’язкою на стегнах (лентіоном), а в сюжетах Різдво, Покладання у гроб - повитим білими пеленами.

На багатьох іконах Ісус Христос зображується благословляючим. Розрізняють двоперстний та іменословний жести благословіння. При двоперстному вказівний та середній пальці майже прямі, а три інші зібрані разом біля долоні. При іменословному благословінні поєднання пальців передає ім’я Ісуса Христа в загальноприйнятому скороченні: прямий вказівний палець означає букву «І» (і), напівзігнутий середній – букву «С» (слово), схрещені безіменний та великий – букву «Х», напівзігнутий мізинець – букву «С» (слово).

Таким чином, кожна ікона Спасителя в зрозумілій лаконічній формі виражає основні положення християнської догматики.

Традиційно дослідники виділяють ряд іконографічних типів у зображенні Ісуса Христа. Зокрема, І.О. Припачкін в своїй роботі «Иконография Господа Иисуса Христа» поділяє всі ікони христологічного циклу на дві великі групи: прямі та символічні зображення, а прямі в свою чергу поділяються на оглавні, оплічні, поясні, в повний зріст.

І.О. Припачкін відносить іконописний тип Спас Вседержитель (Пантократор) до прямих поясних зображень. Для ікон цього типу характерне фронтальне поясне зображення благословляючого Спасителя з Євангелієм в лівій руці.

В залежності від того, як показано Євангеліє (відкрите чи закрите), десниця

(схована в складках одягу чи зостається вільною), «відкритим» чи «закритим» жестом благословляє Спаситель, дослідник розрізняє кілька ізводів цього іконографічного типу.

До зображень Христа Вседержителя відносять також такі зображення:

- Спаситель тримає замість Євангелія державу (золоту кулю з короною або хрестом, яка символізує земну кулю) – символ царської влади;

- «Спас на престолі» - Христос зображається фронтально, сидячим на царському престолі, з обов’язковою подушкою, в ногах – підніжжя, одяг – традиційний;

один з різновидів зображення «Спаса на престолі» - «Мануїлів Спас» ( Ісус вказує правицею у відкрите Євангеліє);

- «Спас в силах» - Христос сидить на престолі в оточенні ангельського сонму («сил Небесних»).

Для даного іконографічного типу характерними є надписання: «ГДЬ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ» та, якщо Євангеліє зображено розкритим, відтворюються певні фрагменти з його тексту.

В фондовій збірці Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» зберігається 11 робіт іконографічного типу «Христос Вседержитель». В основному це твори невідомих народних майстрів кін. ХІХ - поч. ХХ століть, виконані олійними фарбами на дереві, різні за рівнем авторської майстерності. Вцілому, вони відповідають вимогам суворих церковних канонів, але мають незначні відхилення у кольоровій гамі та у зображенні окремих деталей (німба, рис обличчя, одягу та ін.). Деякі зображення оздоблені характерним для народного іконопису стилізованим геометричним та рослинним декором.

Зупинимося на безпосередньому розгліді кожної ікони.

Ж-66 КВ-472 «Спаситель», невідомий автор, ікона народного письма, кін.ХІХ-поч.ХХ ст. ст., дерево, олійні фарби. Зображення Христа ½ зросту, виконане на темно-коричневому тлі з використанням характерних для народного іконопису декоративних елементів - червоних багатопелюсткових квіток обабіч голови Спасителя. Ісус Христос зображений чоловіком середнього віку, з довгим каштановим волоссям, що хвилями спадає на плечі, такого ж кольору невеликою округлою борідкою, обличчя овальне, ніс тонкий, довгий, очі великі, карі, брови каштанові, тонкі, вуста тонкі, опущені у кутиках. Одягнутий в червоний хітон з «золотим» (жовтим) клавом, підшитий зсерини зеленою тканиною і підперезаний тонким зеленим паском; темно-синій гіматій; на голові – «золота» з синім царська корона. Навколо голови Спасителя – німб у вигляді круглої світлої плями з тонкими коричневими лініями-промінцями. Права рука Христа піднята в іменословному благословінні. Євангеліє розкрите, підтримується знизу, біля розвороту лівою рукою; його місцеположення - на рівні грудей, дещо віднесене в сторону, напис: «Нипристано молитеся Богу». Написи на іконі: у лівому верхньому куті зберігся напис жовтою фарбою «Іис.» Ікона пошкоджена шашелем, відламана по всій довжині та втрачена права сторона, має незначні втрати шару грунту та фарби .

Ж-226 КВ-8357 «Спаситель», невідомий автор, ікона народного письма, кін.ХІХ-поч.ХХ ст. ст., дерево, олійні фарби. Ікона призначена під оклад (втрачений), тому чітко виписані лише зображення обличчя та рук Христа, інші деталі зображено схематично, і, можливо саме тому, іконописець дозволив собі використання погано обробленої вигнутої дошки. Зображення Христа погруднє, виконане в стилі та техніці, характерних для народного іконопису. Ісус Христос зображений чоловіком середнього віку, з довгим каштановим волоссям, що спадає на плечі, такого ж кольору невеликою округлою борідкою, обличчя овальне, дещо асиметричне, ніс тонкий, довгий, очі великі, карі, брови каштанові, тонкі, вуста тонкі, опущені у кутиках. Одяг зображений схематично, крупними темно-коричневими мазками. Права рука Христа піднята в іменословному благословінні, ліва (судячи з розташування), утримує символ влади державу. Ікона виготовлена на неякісній дошці та має чисельні пошкодження від цвяхів.

Ж-317 КВ-9820 «Христос Вседсржитель», невідомий автор, ікона народного письма, кін.ХІХ-поч.ХХ ст. ст., дерево, олійні фарби. Зображення Христа ½ зросту, виконане на темно-коричневому тлі з використанням характерних для народного іконопису декоративних елементів - ромбів, утворених з невеликих плям-крапок червоного та зеленого кольорів обабіч голови Спасителя. Ісус Христос зображений чоловіком середнього віку, з довгим каштановим волоссям, що хвилями спадає на плечі, такого ж кольору невеликою клиноподібною борідкою, обличчя овальне, ніс тонкий, довгий, очі карі, брови каштанові, тонкі, вуста тонкі, опущені у кутиках. Одягнутий в червоний хітон з «золотим» (жовтим) клавом, підшитий зсерини зеленою тканиною і підперезаний тонким зеленим паском; темно-зелений гіматій; на голові – «золота» з зеленим царська корона. Навколо голови Спасителя – овальний німб з тонкими жовтими лініями-промінцями. Права рука Христа піднята в іменословному благословінні. Євангеліє розкрите, підтримується знизу, біля розвороту лівою рукою; його місцеположення - на рівні грудей, дещо віднесене в сторону, напис: «Приидите ко мне вси страждущии». Ікона пошкоджена шашелем, має сліди від цвяхів та незначні втрати шару грунту та фарби.

Ж-329 КВ-10573 «Христос Вседсржитель», невідомий автор, ікона народного письма, кін.ХІХ-поч.ХХ ст. ст., дерево, олійні фарби. Ікона, ймовірно, призначена під оклад (втрачений), тому деякі елементи не зображені, або виписані нечітко. Зображення Христа ½ зросту, виконане на світлому тлі. Ісус Христос зображений чоловіком середнього віку, з довгим каштановим волоссям, що хвилями спадає на плечі, такого ж кольору невеликою клиноподібною борідкою, обличчя овальне, ніс тонкий, довгий, очі карі, брови каштанові, тонкі, вуста тонкі, опущені у кутиках. Одягнутий в червоний без оздоблень хітон та світло-зелений гіматій. Права рука Христа піднята в іменословному благословінні. Євангеліє розкрите, підтримується знизу, біля розвороту лівою рукою; його місцеположення - на рівні грудей, дещо віднесене в сторону, напис відсутній. Ікона пошкоджена шашелем, має сліди від цвяхів та незначні втрати шару грунту та фарби, покрита лаком.

Ж-67 КВ-473 «Спаситель», невідомий автор, ікона народного письма, кін.ХІХ -поч. ХХ ст. ст., дерево, олійні фарби. Зображення Христа ½ зросту, виконане на світло-сірому тлі. Ісус Христос зображений чоловіком середнього віку, з довгим русявим волоссям, що хвилями спадає на плечі, такого ж кольору невеликою борідкою та вусами, обличчя овальне, ніс тонкий, довгий, очі великі, темні, брови тонкі. Одягнутий в червоний хітон з «золотим» (жовтим) клавом та блакитний гіматій. Навколо голови Спасителя – овальний «золотистий» німб. Права рука Христа піднята в іменословному благословінні, ліва лежить на кулі сірого кольору - символ влади держава. Написи: обабіч голови Христа світло-коричневою фарбою «Іис.» (справа) та «Хрс.» (зліва). Ікона пошкоджена шашелем, має незначні втрати шару грунту та фарби .

Ж-221 КВ-8352 «Спаситель», невідомий автор, ікона народного письма, кін.ХІХ -поч. ХХ ст. ст., дерево, олійні фарби. Зображення Христа ½ зросту, виконане на темно-коричневому тлі. Ісус Христос зображений чоловіком середнього віку, з довгим каштановим волоссям, що хвилями спадає на плечі, такого ж кольору невеликою борідкою і вусами, обличчя овальне, ніс тонкий, довгий, очі великі карі, брови тонкі, вуста невеликі. Одягнутий в червоний хітон з «золотим» (жовтим) клавом та темно-зелений гіматій. Навколо голови Спасителя – овальний «золотистий» німб з тонкими лініями-промінцями. Права рука Христа піднята в іменословному благословінні, ліва підтримує знизу символ влади державу - кулю темно-зеленого кольору, оздоблену стилізованим декором та хрестом. Обабіч голови Христа збереглися напівстерті написи жовтою фарбою: «Іис.» (справа) та «Хрс.» (зліва). Ікона пошкоджена шашелем, відломані та втрачені два нижніх та правий верхній кути, має незначні втрати шару грунту та фарби.

Ж-228 КВ-8803 «Спаситель», невідомий автор, ікона народного письма, кін.ХІХ -поч. ХХ ст. ст., дерево, олійні фарби. Ікона вміщена в дерев’яний оклад під скло, оздоблена восковими квітами та декоративними елементами з металевої фольги золотистого та сріблястого кольорів. Зображення Христа ½ зросту. Ісус Христос зображений чоловіком середнього віку, з довгим каштановим волоссям, що хвилями спадає на плечі, такого ж кольору невеликою борідкою і вусами, обличчя овальне, ніс тонкий, довгий, очі великі карі, брови тонкі, вуста невеликі.З художніх зображень видно лише зображення голови та рук Спасителя. Елементи одягу, німб та зображення держави викарбувані на металевій фользі. Права рука Христа піднята в іменословному благословінні, ліва лежить на символі влади державі. Ікона пошкоджена шашелем.

Ж-272 КВ-9588 «Христос Вседержитель», невідомий автор, ікона народного письма, кін.ХІХ -поч. ХХ ст. ст., дерево, олійні фарби. Зображення Христа ½ зросту, виконане на червоному тлі з використанням характерних для народного іконопису декоративних елементів - стилізованих чотирипелюсткових жовто-синіх квіткових розеток обабіч голови Спасителя. . Ісус Христос зображений чоловіком середнього віку, з довгим каштановим волоссям, що спадає на плечі, такого ж кольору невеликою борідкою і вусами, обличчя овальне, ніс тонкий, довгий, очі великі карі, брови тонкі, вуста невеликі. Одягнутий в червоний хітон з «золотим» (жовтим) клавом та темно-синій з білими квітами гіматій. Навколо голови Спасителя – овальний темно-синій німб з «золотистим» (жовтим) декором. Права рука Христа піднята в іменословному благословінні, лівою Він підтримує знизу та притискає до грудей символ влади державу - кулю червоного кольору, оздоблену стилізованим декором та хрестом. Обабіч голови Христа збереглися напівстерті написи білою фарбою: «Іс.» (справа) та «Хр.» (зліва). Ікона пошкоджена шашелем, має значні потертості та втрати шару грунту і фарби.

Ж-331 КВ-10575 «Христос Вседержитель», невідомий автор, ікона народного письма, кін.ХІХ -поч. ХХ ст. ст., дерево, олійні фарби. Зображення Христа ½ зросту, виконане на червоному тлі. Ісус Христос зображений чоловіком середнього віку, з довгим каштановим волоссям, що хвилями спадає на плечі, такого ж кольору невеликою роздвоєною борідкою і вусами, обличчя овальне, ніс тонкий, довгий, очі великі карі, брови тонкі, вуста невеликі. Одягнутий в червоний хітон з «золотим» (жовтим) клавом, підперезаний паском, та темно-зелений гіматій. Навколо голови Спасителя –круглий жовтий німб. Права рука Христа піднята в іменословному благословінні, лівою Він підтримує знизу та притискає до грудей символ влади державу - кулю жовто-червоного кольору. Ікона пошкоджена шашелем, має значні потертості та втрати шару грунту і фарби.

Ж-330 КВ-10574 «Христос Вседержитель», невідомий автор, ікона народного письма, кін.ХІХ -поч. ХХ ст. ст., дерево, олійні фарби. Ікона вміщена в металевий оклад та дерев’яну раму. Зображення Христа ½ зросту. Ісус Христос зображений чоловіком середнього віку, з довгим каштановим волоссям, що хвилями спадає на плечі, такого ж кольору невеликою борідкою і вусами, обличчя овальне, ніс тонкий, довгий, очі великі карі, брови тонкі, вуста невеликі.З художніх зображень видно лише зображення голови та рук Спасителя. Елементи одягу, німб та зображення держави викарбувані на металевій фользі. Права рука Христа піднята в іменословному благословінні, ліва лежить на символі влади державі. Ікона пошкоджена шашелем, металевий оклад має плями окису.

Ж-335 КВ-10704 «Христос Вседержитель», невідомий автор, ікона народного письма, кін.ХІХ -поч. ХХ ст. ст., дерево, олійні фарби. Зображення Христа ½ зросту, виконане на коричневому тлі. Ісус Христос зображений чоловіком середнього віку, з довгим каштановим волоссям, що хвилями спадає на плечі, такого ж кольору невеликою борідкою і вусами, обличчя овальне, ніс тонкий, довгий, очі великі карі, брови тонкі, вуста невеликі. Одягнутий в червоний хітон з «золотим» (жовтим) клавом та темно-зелений гіматій. Права рука Христа піднята в іменословному благословінні, ліва підтримує знизу символ влади державу - кулю коричнево-зеленого кольору, оздоблену стилізованим хрестом. В лівому верхньому куті зберігся напівстертий напис жовтою фарбою: «Іис». Ікона пошкоджена шашелем, має значні втрати шару грунту та фарби.

Марченко І.О., головний зберігач фондів

 

 


 

 
Банер

Авторські права захищені. При копіюванні матеріалу обов’язкове гіперпосилання на сайт!